Zwrot podatku z zagranicy

Wychodząc na przeciw potrzebom Klienta, dodajemy nową usługę - zwrot podatku z zagranicy.

Pracowałeś w jednym z tych krajów:
- Niemcy,
- Holandia,
- Anglia,
- Irlandia,
- Norwegia
- Belgia
- Hiszpania
- Czechy
- Szwecja
- Kanada
- USA
- Słowacja
- Islandia
- Guernsey
Jeśli tak, przyjdź do nas, a my pomożemy Ci odzyskać podatek!

Satysfakcja gwarantowana.

Polskie firmy transportowe ponoszą za granicą wydatki związane z zakupem paliwa, opłatą za autostrady, opłatą za serwis i naprawę samochodów.
Zawsze w ich cenie zawarty jest podatek VAT:
np.we Francji - 20%, w Hiszpanii – 21%, w Niemczech - 19%, w Belgii – 21%, w Holandii – 21%, w Austrii – 20%, Słowenii - 22%, Słowacji - 20%.
Oferujemy usługę w zakresie odzyskiwania podatku VAT z krajów Unii Europejskiej.
Podmiot, zarejestrowany w kraju jako podatnik podatku VAT, może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie zwrotu podatku VAT nie wcześniej, niż za okres 3 następujących po sobie miesięcy.
Wniosek o zwrot podatku VAT musi obejmować okres co najmniej jednego kwartału i zamknąć się w roku kalendarzowym.

W większości państw Unii Europejskiej termin składania wniosków o zwrot VAT za rok ubiegły upływa 30 września.