Zwrot podatku PIT z Zagranicy

Jeśli pracowełeś w jednym z tych krajów:
- Niemcy,
- Holandia,
- Anglia,
- Irlandia,
- Norwegia,
- Belgia,
- Czechy,
- Szwecja,
- Słowacja,
- Islandia,
- Gursney.

Pomożemy odzyskać Ci podatek. Satysfakcja gwarantowana.

Zwrot podatku VAT z zagranicy

Polskie firmy transportowe ponoszą za granicą wydatki związane z zakupem paliwa, opłatą za autostrady, opłatą za serwis i naprawę samochodów.
Zawsze w ich cenie zawarty jest podatek VAT: np.we Francji - 20%, w Hiszpanii – 21%, w Niemczech - 19%, w Belgii – 21%, w Holandii – 21%, w Austrii – 20%, Słowenii - 22%, Słowacji - 20%.
Oferujemy usługę w zakresie odzyskiwania podatku VAT z krajów Unii Europejskiej.
Podmiot, zarejestrowany w kraju jako podatnik podatku VAT, może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie zwrotu podatku VAT nie wcześniej, niż za okres 3 następujących po sobie miesięcy.
Wniosek o zwrot podatku VAT musi obejmować okres co najmniej jednego kwartału i zamknąć się w roku kalendarzowym.
W większości państw Unii Europejskiej termin składania wniosków o zwrot VAT za rok ubiegły upływa 30 września.